Vanlig orsak till takskador

En vanlig orsak till takskador är väder och åldrande. Extrem hetta, kyla, vind och regn kan skada taket över tid. Även om taket är byggt för att klara av dessa förhållanden kan det med tiden bli svagt och skört. Andra orsaker kan vara att taket har blivit felaktigt installerat, underhållet, har försummas eller att det har skadats av fallande föremål, trädgrenar eller djur.